Kurs Płock. Szkolenia, uprawnienia energetyczne, cieplne, gazowe.

Kurs Płock. Szkolenia, uprawnienia energetyczne, cieplne, gazowe.

by drozdullo
Szkolenia Płock, kurs płock, Uprawnienia energetyczne Płock, Uprawnienia elektryczne Płock, Uprawnienia cieplne Płock, Uprawnienia gazowe Płock, Egzaminy SEP Płock, Egzaminy elektryczne Płock,

Potrzebujesz uprawnień energetycznych lub komputerowych? Wiesz, że są one niezbędne do wykonywania Twojego zawodu? Zapraszamy do Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT w Płocku. https://szkolenia.plock.pl/ Oferujemy szkolenia i kursy, które odpowiadają potrzebom zawodowym uczestników. Gwarantujemy profesjonalną kadrę nauczycielską i miłą atmosferę.

Dlaczego warto zdobywać uprawnienia SEP-owskie?

Na rynku pracy z łatwością można znaleźć wiele ofert dla elektryków. W tym zawodzie istotne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień energetycznych, które pozwalają elektrykom na pracę z różnymi urządzeniami  i instalacjami w określonych warunkach. Jak  uzyskać odpowiednie kwalifikacje? Pierwszym krokiem jest wybór szkolenia, kolejnym przystąpienie do egzaminu SEP. SEP to skrót od nazwy Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przeprowadzane przez specjalną komisję egzaminy dają uprawnienia zawodowe ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co 5 lat należy ponownie zdać egzamin.

Szkolenia energetyczne – co wybrać?

Uprawnienia energetyczne możemy podzielić na trzy grupy:

  • uprawnienia elektryczne,
  • uprawnienia cieplne,
  • uprawnienia gazowe.

Uprawnienia elektryczne https://szkolenia.plock.pl/szkolenie-kwalifikacyjne-dla-grupy-1-elektrycznej/ oferowane przez SIMP-ZORPOT w Płocku poszerzają zakres umiejętności i wiedzy osób pracujących już w zawodzie związanym z elektrycznością. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania prac dotyczących eksploatacji i nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia elektryczne potrzebne są zarówno pracownikom na stanowiskach technicznych, jak i osobom, które kontrolują prace związane z obsługą, konserwacją, naprawą, montażem oraz kontrolą i pomiarem urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Szkolenie kończy się egzaminem elektrycznym i zdobyciem świadectwa kwalifikacyjnego.

Szkolenia Płock, kurs płock, Uprawnienia energetyczne Płock, Uprawnienia elektryczne Płock, Uprawnienia cieplne Płock, Uprawnienia gazowe Płock, Egzaminy SEP Płock, Egzaminy elektryczne Płock,

Szkolenie dotyczące uprawnień ciepłowniczych kierowane jest do osób związanych już zawodowo z eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Kurs dostarcza umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi. Uczestnicy zajęć dowiedzą się między innymi: jak eksploatować oraz instalować kotły parowe, wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe (o mocy powyżej 50kW), jak korzystać z urządzeń przemysłowych (odbiorczych pary i gorącej wody, wentylacji i klimatyzacji, pomp, ssaw, dmuchaw, sprężarek o mocy powyżej 20 kW, piecy o mocy powyżej 50kW) oraz urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliwa. Szkolenie zakończone jest egzaminem SEP, przeprowadzanym przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, po którym kursanci otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Szkolenia Płock, kurs płock, Uprawnienia energetyczne Płock, Uprawnienia elektryczne Płock, Uprawnienia cieplne Płock, Uprawnienia gazowe Płock, Egzaminy SEP Płock, Egzaminy elektryczne Płock,

Kurs dający uprawnienia gazowe umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Uczestnicy kursu poznają: urządzenia do magazynowania paliw gazowych, dowiedzą się, jak działają sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu), urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa, zdobędą wiedzę na temat aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń sterowania do sieci. Zdobycie uprawnień energetycznych we wspomnianym zakresie jest możliwe po zdaniu egzaminu SEP przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Co zrobić, gdy nie posiada się doświadczenia zawodowego?

Uprawnienia energetyczne dotyczą też szkolenia „Pomiary elektryczne od podstaw” przygotowanego przez SIMP-ZORPOT w Płocku. Ukończenie kursu jest warunkiem umożliwiającym wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych. Uczestnicy zajęć dowiedzą się między innymi: jak dokonywać prób i  pomiarów (pomiar rezystancji izolacji, rezystancja podłogi i ścian, pomiar rezystancji uziemień, pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowy i linii kablowych), oraz podstawowej wiedzy niezbędnej w zawodzie elektryka. Szkolenie zakończone jest egzaminem elektrycznym przed  Państwową Komisją Kwalifikacyjną, po którym uczestnicy zdobędą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i instalacji energetycznych.

You may also like

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x