Organizacja ruchu Warszawa DPJ System

Organizacja ruchu Warszawa DPJ System

by drozdullo
organizacja ruchu warszawa, projekt organizacji ruchu warszawa, czasowa organizacja ruchu warszawa, zajęcie pasa drogowego warszawa,

Aby uzyskać zezwolenie na wykonanie robót w pasie drogowym, należy zwrócić się do zarządcy drogi, celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (organizacja ruchu warszawa). Najczęściej wydaje się zezwolenia przy budowie zjazdu indywidualnego (zajęcie pobocza lub chodnika oraz części jezdni) a także w przypadku budowy przyłączy – elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych, a także telekomunikacyjnych. Zwykle większością spraw przyłączy zajmują się firmy wykonujące dane przyłącze.

organizacja ruchu warszawa, projekt organizacji ruchu warszawa, czasowa organizacja ruchu warszawa, zajęcie pasa drogowego warszawa,

Organizacja ruchu Warszawa

Jeżeli roboty wykonywane są w obrębie jezdni lub chodnika, należy również przedstawić w adekwatnym urzędzie projekt organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom drogi oraz nie powinien w znaczący sposób wpływać na płynność ruchu na danej trasie. Powinien obejmować plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi, na której planowane są roboty, a także plan sytuacyjny w skali od 1:500 lub 1:1000 z uwzględnieniem zastosowanych znaków. Wykonany projekt organizacji ruchu drogowego powinien być zgodny z rozporządzeniem. Możliwe jest wykonanie projektu ręcznie lub w programach wspomagających projektowanie typu CAD. Część projektów wymaga również opinii powiatowej lub wojewódzkiej komendy policji oraz ich zatwierdzenia.

organizacja ruchu warszawa, projekt organizacji ruchu warszawa, czasowa organizacja ruchu warszawa, zajęcie pasa drogowego warszawa,

Wniosek o zajęcie pasa drogowego powinien zawierać nazwę i siedzibę podmiotu składającego wniosek, numer drogi lub ulicę i miejscowość, a także numer działki drogowej. We wniosku powinien być zawarty cel zajęcia pasa drogowego, lokalizacja (z podanymi wymiarami zajęcia pasa) oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego (lub harmonogram robót).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalane są jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni oraz liczby dni zajmowania pasa przemnożony przez stawkę adekwatną do zajętej części pasa drogowego. W sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego, Warszawa określa je uchwałą rady miasta stołecznego Warszawy Nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

organizacja ruchu warszawa, projekt organizacji ruchu warszawa, czasowa organizacja ruchu warszawa, zajęcie pasa drogowego warszawa,

Aby stworzyć Projekt Organizacji Ruchu Warszawa możliwe jest zwrócenie się o wykonanie projektu do firmy. Sprawy, jakimi powinna się zająć to Organizacja Ruchu Warszawa, a także sprawy związane z zajęciem pasa drogowego w Warszawie.

Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć kopię decyzji zarządcy drogi dla lokalizacji obiektu bądź urządzenia budowlanego, kopię pisma zarządcy drogi zatwierdzającego projekt organizacji ruchu, oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę, szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic robót, orientacyjny plan sytuacyjny z zaznaczeniem odcinka drogi, harmonogram robót, KRS lub pozwolenia potwierdzające pełnomocnictwa, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

organizacja ruchu warszawa, projekt organizacji ruchu warszawa, czasowa organizacja ruchu warszawa, zajęcie pasa drogowego warszawa,

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Warszawa?

Aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, należy wydrukować i wypełnić wniosek. Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w adekwatnym urzędzie i dokonać opłat, jeżeli takie będą wymagane. Po złożeniu wniosku wydane zostanie potwierdzenie złożenia. Wniosek zostanie rozpatrzony, a decyzję będzie można odebrać w urzędzie, gdzie został złożony. Możliwy jest również wybór sposobu odbioru na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy uiśćić w terminie czternastu dni od momentu, w którym decyzja o zajęciu pasa drogowego stała się ostateczna.


Dane kontaktowe


Projekt organizacji ruchu Warszawa – DPJ System Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72, 03-321 Warszawa
tel./fax. +48 533 886 369
mail: biuro@dpjsystem.pl
www: Zajęcie pasa drogowego Warszawa – DPJ System

You may also like

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x